Informacije o izvajanju nagradne igre     v organizaciji podjetja   

 

Trajanje nagradne igre: od 28.9. do 22.10.2022. Zmagovalci bodo izžrebani vsak petek.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče zgolj in samo preko spletne strani https://bagatt.com/pages/beingstrong.  

Organizator nagradne igre: Nagradna igra nikakor ni povezana z družabnim omrežjem Facebook in ni povezana s podjetjem Mass d.o.o.. Organizacija nagradne igre je v celoti v domeni podjetja Astor Mueller, ki je uradni partner podjetja Mass d.o.o. Glede na dogovor med podjetjema Mass d.o.o. in Astor Mueller je vpletenost podjetja Mass d.o.o. izključno in sam preko objave na profilu www.facebook.com/MassObutev. Nagradna igra se v celoti odvija na spletni strani znamke Bagatt. 

Pogoji sodelovanja so objavljeni na domači strani blagovne znamke BAGATT www.bagatt.com.

Sporočilo kampanje: »POZNAM SE – ČUTIM SE – IMAM MOČ«.

V sklopu nagradne igre bo sodelujočim zastavljeno naslednje vprašanje: Kdaj se počutite močne? Izjave bodo zbrane in objavljene na družbenih medijih.

 

Glavne nagrade:

70 električnih skirojev

8 sanjskih oddihov v vrednosti 8.000 € (vsak).

Poleg tega lahko sodelujoči zadenejo tudi čevlje in druge praktične nagrade.

 

Pravila sodelovanja

1. Obseg nagradne igre

Ti pogoji sodelovanja se nanašajo na sodelovanje v nagradni igri družbe AstorMueller AG, Chamerstrasse 50, 6331 Hünenberg, Švica (v nadaljevanju: AstorMueller AG), in sicer v obdobju od 28. septembra 2022 do 22. oktobra 2022.


Oglaševane nagrade so:

70 električnih skirojev blagovne znamke Kumpan, model 54 Inspire, 45 km/h, vključno z baterijo.

8 sanjskih oddihov v vrednosti 8.000 € vsak.

 

Vsi sodelujoči imajo dvojno možnost, da zadenejo:

10 električnih skirojev in 8 sanjskih oddihov bo izžrebanih med vsemi sodelujočimi iz vseh sodelujočih držav, in dodatnih 60 električnih skirojev bo izžrebanih v lokalnih žrebih po sodelujočih državah. Pri lokalnem žrebu se upoštevata poštna številka in koda države, ki ju sodelujoči navede ob prijavi. Za vključitev sodelujočega v ustrezen lokalni žreb poskrbi družba AstorMueller AG, in sicer na podlagi poštne številke in kode države ter po ključu, določenem pred začetkom žreba. Sodelujoči, ki ne navedejo poštne številke in/ali kode države, ne morejo sodelovati v lokalnem žrebu.


S prijavo v nagradno igro sodelujoči sprejema pogoje sodelovanja.

Pogoji sodelovanja so objavljeni na spletnem mestu blagovne znamke BAGATT www.bagatt.com.


2. Upravičenost do sodelovanja

Sodelujejo lahko vse osebe, ki so dopolnile starost 18 let. S sodelovanjem in prijavo prek spleta sodelujoči potrjuje, da so vse posredovane informacije pravilne. Zaposleni v družbi AstorMueller AG ter njihovi družinski člani in člani gospodinjstva niso upravičeni do sodelovanja. Sodelovanje je mogoče z ustrezno prijavo na spletu na spletni strani https://bagatt.com/pages/beingstrong. V prijavnem postopku je treba v ustrezna polja vnesti pravilne in popolne podatke. Ti vključujejo ime, priimek, elektronski naslov in telefonsko številko. Za sodelovanje v lokalnem žrebu je treba vnesti tudi poštno številko prebivališča in kodo države. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in je mogoče le v obdobju trajanja nagradne igre (nagradna igra poteka od 28. septembra 2022 do 22. oktobra 2022). Vsak sodelujoči lahko prijavo odda le v svojem imenu. Vsak sodelujoči lahko sodeluje le enkrat. Večkratno sodelovanje predstavlja razlog za izključitev sodelujočega iz nagradne igre. Avtomatizirano sodelovanje, vnos nepravilnih podatkov in tehnična manipulacija prav tako predstavljajo razlog za izključitev iz nagradne igre. V primeru neupoštevanja pogojev sodelovanja si družba AstorMuellerAG pridržuje pravico, da sodelujočega izključi iz nagradne igre.

AstorMueller AG, Chamerstrasse 50, Postfach 346, CH 6331 Hünenberg, Švica
www.astormueller.com ID za DDV v Švici 104.928.226MWST


3. Prekinitev ali sprememba nagradne igre

Če izvedba nagradne igre in/ali žrebanja ni mogoča zaradi pravnih, administrativnih ali tehničnih razlogov v primeru nepredvidenih okoliščin, lahko družba AstorMueller AG izvedbo kadar koli prekine ali zaključi, ne da bi za to navedla razloge. Nepredvidene okoliščine v smislu tega določila vključujejo manipulacije, okvare strojne ali programske opreme, programske napake, računalniške viruse, mehanske, tehnične ali pravne težave ter zunanje posege s strani tretjih oseb. V tem primeru si družba AstorMueller AG pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pravila sodelovanja v prihodnje. Pogoji za sodelovanje do trenutka spremembe v tem primeru ostanejo nespremenjeni. Sodelujoči bodo o vseh spremembah obveščeni v ustreznem času. Sodni postopek je izključen.


4. Soglasje za oglaševanje

S potrditvijo dodatnega namenskega polja se sodelujoči strinja, da lahko družba AstorMueller AG in njene blagovne znamke (Bugatti, Daniel Hechter, BAGATT) njegove podatke uporabijo za namene trženja družbe in za omogočanje trženja (elektronske novičke, telefonsko trženje ni vključeno). Družba AstorMueller AG bo podatke za sodelovanje zbrisala najpozneje v roku 60 dni po zaključku nagradne igre. Podatki za namene trženja se lahko uporabijo tudi po tem datumu, če je sodelujoči za to podal soglasje v ločenem polju. Sodelujoči lahko takšno soglasje kadar koli prekličejo in s tem preprečijo uporabo svojih podatkov v bodoče (npr. z odjavo od elektronskih novičk). Poleg tega lahko sodelujoči svoje soglasje kadar koli prekliče prek elektronske pošte na naslovu marketing@astormueller.com.


5. Izbor in obveščanje zmagovalcev

Nagrade, prikazane na spletnem mestu, bodo razdeljene med vsemi upravičenimi udeleženci po zaključku nagradne igre (ta poteka v obdobju od 28. septembra do 22. oktobra 2022). Družba AstorMueller AG bo zmagovalce izžrebala z računalniško podprtim postopkom. V primeru vprašanj v zvezi s tolmačenjem pogojev ali kakršnih koli sporov se odločitev vodstva družbe AstorMueller AG šteje za dokončno. Sodni postopek je izključen. V zvezi z žrebom ne bo nobene korespondence. Zmagovalci bodo obveščeni po elektronski pošti ali telefonu. Če obvestila o zmagi v nagradni igri ni mogoče dostaviti ali če se sodelujoči ne odzove v roku 72 ur po prejetju obvestila, bo žreb izveden ponovno. Nagrade so nedenarne, nepovratne in nezamenljive. Nedenarne nagrade bodo poslane na naslov, predložen v prijavnem postopku. Za plačilo morebitnega davka so odgovorni zmagovalci nagradne igre. S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči družbi AstorMueller AG prav tako dovoljuje, da v primeru zmage na spletni strani nagradne igre objavi skrajšano ime sodelujočega in njegov kraj bivanja.


6. Odvzem pravice do nagrade

Če nagrade ni mogoče podeliti izžrebanemu zmagovalcu, ker zmagovalca o nagradi ni mogoče obvestiti v roku 72 ur ali ker dostava nagrade ni mogoča in nagrade ni mogoče dostaviti v roku enega meseca po žrebu, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. Enako velja, če se po žrebu izkaže, da je bil zmagovalec izključen iz sodelovanja ali pa so obstajali pogoji za izključitev.

AstorMueller AG, Chamerstrasse 50, Postfach 346, CH 6331 Hünenberg, Švica
www.astormueller.com ID za DDV v Švici 104.928.226MWST

 

7. Politika zasebnosti

Podatki, ki jih posreduje sodelujoči, bodo uporabljeni za izvedbo nagradne igre. Če sodelujoči za to poda soglasje, se lahko uporabijo tudi za navedene namene trženja. Podatki se bodo obdelovali v skladu s švicarsko zakonodajo o varstvu podatkov. V kolikor za sodelujočega, ki prebiva izven Švice, veljajo strožja pravila o varstvu podatkov, obveljajo slednja pravila. Informacije o varstvu podatkov so dostopne na spletni strani https://bagatt.com/en/policies/privacy-policy.


8. Neveljavnost posameznih določb

V kolikor se določba v teh pogojih sodelovanja izkaže za neveljavno, jo nadomesti zakonska ureditev. Veljavnost ostalih določb ostane nespremenjena.


9. Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba AstorMueller AG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, tehnične okvare ali prijave, ki so bile izgubljene ali oddane prepozno zaradi težav z omrežjem, strojno ali programsko opremo. Kakršni koli garancijski zahtevki zoper družbo AstorMueller AG so izključeni.


10. Veljavna zakonodaja

Ta pravila sodelovanja so predmet švicarske zakonodaje. Izbrana zakonodaja ne vpliva na veljavnost obveznih predpisov o varstvu potrošnikov, ki bi ob odsotnosti te določbe o izbrani zakonodaji veljali v korist sodelujočega. Podjetje Mass d.o.o. je v celoti izključeno iz organizacije te nagradne igre in ni dolžno sodelovati pri podeljevanju nagrade ali koordinaciji med podjetjem Astor Mueller in nagrajenci. Podjetje Mass d.o.o. v tej nagradni igri sodeluje zgolj kot partner, ki podjetju Astor Mueller ponudi v objavo svoj prostor na platformi Facebook na profilu MassObutev. 

AstorMueller AG, Chamerstrasse 50, Postfach 346, CH 6331 Hünenberg, Švica
www.astormueller.com ID za DDV v Švici 104.928.226MWST

Politika zasebnosti

Pri nagradni igri družbe AstorMueller AG, Chamerstrasse 50, 6331 Hünenberg, Švica, s pogoji sodelovanja, objavljenimi na spletnem mestu www.bagatt.com, za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre veljajo naslednje določbe o varstvu osebnih podatkov. Poleg tega veljajo tudi določbe o varstvu osebnih podatkov, navedene na našem spletnem mestu, do katerih lahko dostopate prek naslednje povezave: https://bagatt.com/en/policies/privacy-policy


1. Upravljavec podatkov

Za skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov je odgovorna družba AstorMueller AG, Chamerstrasse 50, 6331 Hünenberg, Švica.
Elektronski naslov: competition@astormueller.com.

2. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu:

AstorMueller AG, Chamerstrasse 50, 6331 Hünenberg, Švica.

Elektronski naslov: privacy@nemesisconsulting.de.

3. Obseg in namen obdelave podatkov

Za namen sodelovanja v nagradni igri se obdelujejo ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka sodelujočega. Osebni podatki bodo obdelani za namen izvedbe nagradne igre, izbor in obveščanje zmagovalcev. Brez teh podatkov ni mogoče sodelovati v nagradni igri ali prejeti nagrade. Če je sodelujoči podal soglasje za namene trženja, bodo predloženi podatki uporabljeni tudi za ta namen.


4. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Podatki se obdelujejo za namene izvedbe nagradne igre, v primeru dodatnega soglasja za namene trženja pa tudi za izvedbo trženjskih ukrepov. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja 13. člen švicarskega zveznega zakona o varstvu podatkov (DSG) in točka b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR). Sodelovanje v nagradni igri, rezultati nagradne igre in trženjski ukrepi se ocenjujejo z namenom nenehnega izboljševanja trženjskih aktivnosti v interesu kupca in z namenom načrtovanja novih ukrepov. Pravno podlago za opisano obdelavo podatkov med drugim predstavlja točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR.

5. Prejemniki osebnih podatkov

Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primerih, ko je to potrebno za izvedbo nagradne igre, posredovanje nagrade ali – v primeru soglasja za namene trženja – za izvedbo trženjskih ukrepov. Podatki bodo tretjim osebam posredovani le v primeru, če v okviru varstva podatkov obstaja dovoljenje za prenos podatkov. Družba AstorMueller AG sodeluje z različnimi ponudniki storitev za pošiljanje elektronske pošte, shranjevanje podatkov v podatkovnih centrih ter vzdrževanje in analizo podatkovnih baz. Ti obdelovalci podatkov so zavezani k upoštevanju navodil in dobijo dostop do podatkov le v obsegu, ki je potreben za zahtevano obdobje, ter le v obsegu in za obdobje, za katerega je bilo podano soglasje.


6. Trajanje hrambe

Podatki, ki bodo obdelani za namen izvedbe nagradne igre, bodo izbrisani v roku 60 dni po zaključku nagradne igre. Če ste podali soglasje za namene trženja, bodo podatki izbrisani v roku 30 dni po tem, ko prekličete svoje soglasje.


7. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki

Pravico imate kadar koli brezplačno prejeti informacije o izvoru, prejemnikih in namenu shranjevanja vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico, da zahtevate izbris ali popravek teh podatkov. Če ste podali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadar koli prekličete, pri čemer preklic velja za v bodoče. Pod določenimi pogoji imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu. Če imate kakršna koli vprašanja o varstvu osebnih podatkov, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronskem naslovu privacy@nemesisconsulting.de.


8. Pravica do ugovora zoper zbiranje podatkov v posebnih primerih in zoper neposredno oglaševanje

Če se podatki obdelujejo na podlagi točke e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše situacije, kadar koli podate ugovor zoper obdelavo svojih osebnih podatkov. Enako velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb. Pravna podlaga za zbiranje podatkov je navedena zgoraj pod točko 4. V primeru ugovora bo ustavljena vsakršna nadaljnja obdelava podatkov, razen če za to obstajajo nujni in legitimni razlogi ali če je obdelava namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov (ugovor v skladu s 1. odstavkom 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). V primeru obdelave osebnih podatkov za namene trženja (neposredno oglaševanje) imate pravico, da kadar koli vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov; enako velja tudi za profiliranje, če je to povezano z neposrednim oglaševanjem. Po vložitvi ugovora vaši osebni podatki ne bodo več uporabljeni za namene neposrednega oglaševanja (ugovor v skladu z 2. odstavkom 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Domžale, 28.9.2022

 

Prispevek nima komentarjev.