PRAVILA IN POGOJI PROMOCIJE »Nagradna igra Gioseppo«
Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak družba Mass d.o.o., kot lastnik Mass Facebook strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator - in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.
Kako in kje poteka nagradna igra?
Nagradna igra bo potekala na Facebook strani www.facebook.com/MASSObutev od objave 24.2.2021 do 28.2.2021 do 23:59. Ob zaključku nagradne igre bomo izžrebali 1 nagrajenca, ki bo prejel brezplačen par izdelka GIOSEPPO 58739-88. Izdelka ni mogoče kupiti in je na voljo le v nagradni igri.


Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki všečkajo/komentirajo objavo. S tem potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju Mass d.o.o. in njihovi družinski člani.
Kdo prireja nagradno igro in podeljuje nagrade?
Organizator nagradne igre je podjetje Mass d.o.o., Virska cesta 1, 1230 Domžale, ki nagrado tudi podeljuje. O prevzemu nagrade bodo nagrajenci obveščeni preko Facebooka. Nagrade niso zamenljive za denar in niso prenosljive.
Kako in kje poteka žrebanje nagrad?
Žrebanje bo potekalo po končani nagradni igri na sedežu podjetja Mass d.o.o.. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo všečkali/komentirali nagradno objavo do vključno 28.2.2021 do 23:59. Potek žrebanja bo vodila in nadzorovala komisija, ki jo sestavljajo zaposleni v podjetju Mass d.o.o. Po končanem žrebanju bo komisija sestavila zapisnik žrebanja. Rezultati žrebanja bodo dokončni.
Kdaj in kje bodo objavljeni nagrajenci?
Nagrajenci bodo objavljeni predvidoma 1.3.2021 na Facebook profilu podjetja Mass d.o.o. Nagrajenec bo objavljen s svojim profilnim imenom in pod svojim komentarjem. Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti.
Kdaj nagrada ni podeljena?
Ob prevzemu mora nagrajenec ali nagrajenka predložiti osebni dokument ter kopijo davčne številke. Če se izkaže, da je sodelujoči vnesel lažne osebne podatke, nagrada ni podeljena. Če se nagrajenec v roku 48 ur od objave nagrajencev na Massovi Facebook strani ne oglasi preko sporočila na Facebooku ali ne pokliče nazaj, se nagrada smatra kot nepodeljena. Enako velja če ne pošlje vse potrebne podatke v roku 48ur od prvega stika z Massom. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali gotovino.
Kdo plača davke?
Vse stroške krije podeljevalec nagrade Mass d.o.o.
Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico do uporabe podatkov pridobljenih z nagradno igro v marketinške namene. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih osebnih podatkov za promocijske namene, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana ali povezana s Facebookom. Sodelujoči v nagradni igri razumejo, da je organizator nagradne igre lastnik Facebook MASS profila. Facebook se uporablja, kot platforma za komuniciranje nagradne igre.
Na Viru, 24.2.2021

Mass d.o.o.

 

Prispevek nima komentarjev.