Splošni pogoji članstva v MASS klubu

Splošni pogoji članstva v MASS klubu

S podatki, ki jih posredujete v okviru MASS kluba upravlja podjetje MASS d.o.o., Virska cesta 1, 1230 Domžale, matična številka: 5386438 (v nadaljevanju tega besedila tudi upravljavec osebnih podatkov).

Upravljavec zagotavlja, da bodo Vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

Nameni so:

OBVEŠČANJE POSAMEZNIKA PREKO SMS/MMS SPOROČIL
POŠILJANJE PRILAGOJENIH PONUDB
UPORABA PODATKOV O VAŠIH NAKUPOVALNIH NAVADAH ZA TRŽENJSKE RAZISKAVE 
 

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb Vas prosimo, da se obrnete na info@mass.si.

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.

Upravljavec podjetje MASS d.o.o., se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Včlanitev v klub je brezplačna, prav tako za članstvo ni potrebno plačevati članarine.

Članstvo v MASS klubu je prostovoljno in lahko preneha:

-z izstopno izjavo, ki jo pošljete iz elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob registraciji skupaj z mobilno številko, na elektronski naslov info@mass.si

-s pisnim preklicem članstva (pošljite nam lastnoročno podpisano izjavo, da izstopate iz MASS kluba in preklicujete članstvo v njem, ki jo pošljete na naslov Virska cesta 1, 1230 Domžale (s pripisom za marketing). Vsebuje naj ime in priimek ter kontaktne informacije - elektronski naslov in mobilna številka, ki ste jih vpisali ob prijavi.

Po dokončni potrditvi preklica članstva bomo iz seznama uporabnikov brisali vse osebne podatke člana kluba. Preklic članstva pomeni tudi prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih članom kluba.

Posamične odjave oz. preklici soglasij so možni tudi preko odjavnega obrazca na spletni strani.  


1. SMS obveščanje
Podatke za Mass d.o.o. obdeluje pogodbeni izvajalec podjetje 7S d.o.o..  


Informacije in vprašanja o SMS obveščanju

Svoja vprašanja o SMS obveščanju lahko sporočite tudi na spodnje naslove:
Tel: 01/620-36-14
e-pošta: info@7-s.si (za splošna vprašanja se obrnite na info@mass.si)
faks: 01/620-36-26


2. Mailing
Podatke za Mass d.o.o. obdelujejo pogodbeni izvajalci: podjetje Plenum IT d.o.o. in MailChimp - The Rocket Science Group (strežniki se nahajajo v USA torej se podatki iznosijo v 3. državo in se lahko standardi varnosti razlikujejo od EU standardov).  


V Ljubljani, 20.5.2018